Review Review mengenai apa - apa sahaja berkaitan dengan bina badan.

Abs Wheel : Alternatif Terbaik untuk Senaman Crunch

Di dalam review ini, kita akan melihat kebaikan dan faedah menggunakan alat abs wheel untuk melatih otot abs dengan lebih efektif.

Review 18 July, 2020 Albert John Bacaan 5 Minit

Door Way Bar : Peralatan Wajib Ada di Rumah

Feedback lebih jelas dan terperinci mengenai peralatan ini disediakan di dalam post kali ini.

Review 18 July, 2020 Albert John Bacaan 5 Minit


Review mengenai Dumbbell

Kepentingan dan kebaikan mempunyai set "free weight" ini dijelaskan dengan lebih spesifik dengan membuat tinjauan set peralatan yang dimiliki oleh penulis.

Review 18 July, 2020 Albert John Bacaan 5 Minit


Scroll ke Atas